Forældregruppen under COPA - for børn med afføringsproblemer

Næste tur...

Invitation til
Forældregruppens Familieweekend 2016
For børn & unge som er stomi-/ reservoiropererede
eller har afføringsproblemer.

________________________________________________________
I weekenden 14. til 16. oktober, afholder vi familieweekenden 2016.
Vi skal igen være på Klarskovgaard lige uden for Korsør. Smukke omgivelser – lige ud til skov og strand – vi glæder os allerede.

Årets undervisning, står Laila Felicia Vester Nielsen for.

Overskriften er ”iltmasken til forældrene – Hjælp til dig og dit barn” – og tager afsæt i disse emner;
- Hvordan står vi stærke som forældre, når vores barn har en livslang sygdom?
- Hvem er vi og hvor er vores fokus?
- Hvordan gør vi og hvorfor?
- Hvad hjælper mit barn og hvad hjælper mig, min partner, os?
- Hvordan får vi energi og overskud til, at leve livet? 

Selve rammen for weekenden er som den plejer.
Ankomst fredag – hygge og cafe aften.
Lørdag, undervisning for voksne og aktiviteter for børn og juniorer.
Lørdag er der også junior alene ”snak” hvor Laila vil tage afsæt i børnenes hverdag. Emnerne vil bl.a. være om bedre at forstå og hjælpe sig selv i hverdagen med de udfordringer man nu har.
 
For børnene vil der være gode muligheder for en lang række sjove og spændende aktiviteter.
Vi laver aktivitetsrum, hvor man kan tegne, male, lege med perler, spille PlayStation, Wii, Lego, spille bræt spil og meget andet.
Det er for samvær på deres præmisser. Naturligvis med ”passende ansvarlig voksen styring”.
 
Blandt ”børne passerne” er der flere voksne (i alle aldre) der selv har stomi. De ved på egen krop hvordan ”det med maven” kan fylde i hverdagen.
De er fra de tidligere år gennemgående figurer – og er rigtig gode til at se hvornår et barn har brug for forældrene. Det gør I trygt kan deltage i undervisningen.

Så skal vi selvfølgelig også – som vi plejer – have en masse gode grin, snakke, udveksle erfaringer, hygge og spise god mad m.v..

Ved generalforsamlingen, kan I høre sidste nyt fra COPA og forældregruppen. Der er valg til styregruppen - så har du lidt tid tilovers nu og da og gerne vil være med til at arrangere – så overvej om du skulle stille op.

Tilmelding og betaling:
Skal ske senest d. 3. oktober 2016 sådan:

1. 
Send mail med angivelse af medlemsnummer, navne på alle deltagere og børnenes alder (og gerne diagnose):
sekretariatet@copa.dk

2. Overfør egenbetaling via bankoverførsel til COPA:
Reg nr. 4955  Konto nr. 000 7090 331

VIGTIGT: 
Husk at påføre medlemmets navn og medlemsnummer i bemærkningsfeltet.

Tilmelding er ikke ”godkendt” før sekretariatet har modtaget betaling – og har bekræftet dette over for jer.


Deltagelse er betinget af medlemskab i COPA (som regel er det, det barnet som er medlem. Hvis det ikke er tilfældet for jer, er I yderst velkommen til i mailen at bede om det).

Egenbetaling pr. deltager:
0 – 3 år  kr.:    0,00
4 – 14 år  kr.: 300,00
15 år / voksen kr.:  kr.: 400,00

For hvert medlem, kan der deltage 2 voksne (og x antal børn). Familien bor som udgangspunkt på samme værelse/ r.
Kommer i mere end 2 voksne pr. medlem, eller hvis man vil at have adskilte værelser, kan dette betyde at merprisen afregnes af jer selv.

Bemærk, at det efter serviceloven § 41 er muligt at søge om tilskud gennem jeres sagsbehandler i jeres kommune.
Hvis I søger om tilskud - og af kommunen bliver bedt om, at beskrive programmet - kan I fremhæve, at der gennemføres undervisning som skrevet ovenfor.

Endelige programmer sendes til tilmeldte efter SU. De vil også kunne ses på vores hjemmeside http://www.foraeldregruppen.dk og på http://copa.dk/foraeldregruppen/

Vi ser frem til en god weekend både med familier der har været med før, men ikke mindst de familier, der kommer første gang. Det bliver en aldeles fremragende weekend …

Ankomst fredag d. 14. oktober mellem 16-1715. 1730 er der velkomst og oplæg til weekenden.
 
Vel mødt til både ”gamle” og nye familier, børn & juniorer  

På styregruppens vegne

Morten Holmgaard

Evt. spørgsmål kan rettes til Morten på tlf.: 4021 1966 el. mail: morten@foraeldregruppen.dk


COPA Forældre workshop – Familie weekend 2016
- For forældre til børn med afføringsproblemer 

Iltmasken til forældrene
- Hjælp til dig og dit barn: 

Hvordan står vi stærke som forældre, når vores barn har en livslang sygdom?

Hvem er vi og hvor er vores fokus?
Hvordan gør vi og hvorfor?
Hvad hjælper mit barn og hvad hjælper mig, min partner, os?
Hvordan får vi energi og overskud til, at leve livet? 

Jeg, Laila Felicia Vester Nielsen, vil denne lørdag – inspirere jer til, at finde en vej i en, til tider, svær og sårbar fremtid.

Hjælpe jer med, at holde fokus på; at I som forældre, er værdifulde omsorgsgivere i mødet med livet, når det er svært. Vi er som forældre, de vigtigste, de mest kærlige og de bedste hjælpere !! Derfor er det vigtigt, at vi kan håndtere egne og barnets bekymringer, smerter, uretfærdighedsfølelser, frustrationer, begrænsninger og sygdom hensigtsmæssigt. 

Hvordan står jeg stærk, som både forælder og som partner, når jeg er bekymret for fremtiden?

Hvordan kan vi støtte vores barn bedst? Hvordan kan vi støtte hinanden, tage hensyn til vores individuelle behov, barnets/den unges behov på en hensigtsmæssig måde? 

Hvordan samler vi energi og glæde? 

Jeg vil give konkrete pædagogiske/kognitive redskaber, åbne op for debat og tanker. Jeg vil mixe dagen med oplæg, videoer, debat og eftertænksomhed i en ikke dømmende, venlig, positiv og anerkendende atmosfære.

Efter frokosten vil jeg, invitere jer til en ”Walk and Talk”, alt imens de unge, fra ca.10 år og op, inviteres til en times samvær, hvor vi bl.a. vil tale om hvordan man bedre kan forstå og hjælpe sig selv. 

Jeg vil glæde mig til denne lørdag sammen med jer og tænde håbets lys for jeres fremtid. 

Kærlige tanker og på gensyn 

Laila Felicia Vester Nielsen
Positivt Fokus

Laila Felicia Vester Nielsen | Positivtfokus.dk | Facebook Positivt Fokus | mobil 61 71 08 65

Forrige tur...

       Beskrivelse følger